InstagramFacebookGood to GoVisit Wales 5 star logo

Bythynnod Moel yr Iwrch

Mae Bythynnod Moel yr Iwrch wedi eu lleoli ar lethrau dyffryn diarffordd gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Conwy ac Eryri yn ymestyn o’u blaenau. Mae’n lleoliad perffaith i ymlacio a dianc oddiwrth brysurdeb bywyd dydd i ddydd

Cewch fwynhau’r llonyddwch, gyda dim ond brêf y defaid a thrydar yr adar bach i darfu ar eich tawelwch. Mentrwch allan yn y nos i syllu ar y sêr dirifedi yn yr awyr ddu – does dim llygredd golau yma.

BWCIO

HAFOD IWRCH
 • Bwthyn i gysgu 4
 • Arddull cyfoes, cynllun agored
 • Llety i gyd ar un llawr
 • Bwthyn eco-gyfeillgar
STABAL IWRCH
 • Bwthyn i gysgu 4
 • Bwthyn clud, traddodiadol
 • Llety ar ddau lawr
 • Bwthyn eco-gyfeillgar
YSBUBOR IWRCH
 • Bwthyn yn sefyll ar wahân – yn cysgu 4 & cot
 • Tu mewn cyfoes, cynllun agored
 • Llety ar ddau lawr
 • Gwrês oddi-tan llawr eco-gyfeillgar

Cyfleusterau modern

Mae’r bythynnod wedi eu dodrefnu i safon uchel iawn ac wedi eu hadfer mewn modd sydd yn eco gyfeillgar. Mae nodweddion traddiodiadol yr hen adeiladau yn eistedd yn gyfforddus ochr yn ochr â’r cyfleusterau modern, megis y system wresogi ‘tan llawr’, y cawodydd moethys a’r teledu sgrîn llyfn.

Dewch draw i weld drost eich hunain—cewch groeso cynnes Cymreig yma ym Moel yr Iwrch Isaf.

ARGAELEDD