InstagramFacebookGood to GoVisit Wales 5 star logo

Cysylltwch i archebu eich gwyliau......

Prisiau’n cychwyn am £/wythnos ARGAELEDD & PRISIAU

Bwcio/Cysylltu

Argaeledd

HAFOD IWRCH

STABAL IWRCH

YSBUBOR IWRCH

PRISIAU

Prisiau - Hafod Iwrch & Ysgubor Iwrch

Date Weekly Short Stays
31 Hydref - 20fed Rhagfyr 2020 £475 £350 - 3 neu 4 noson; £380 - 5 noson; £427 - 6 noson
21ain Rhagfyr - 4ydd Ionawr 2021 (Nadolig a'r Flwyddyn Newydd) £865 Lleiafswm o 5 noson - cysylltwch am brîs
5ed Ionawr - 11eg Chwefror 2021  £450  £345 - 3 neu 4 noson; £380 - 5 noson; £415 - 6 noson
12fed - 19ef Chwefror 2021 (Hanner Tymor) £675 7 noson
19eg Chwefror - 25ain Mawrth 2021 £465  £345 - 3 neu 4 noson; £380 - 5 noson; £415 - 6 noson
26qin Mqwrth - 15fed Ebrill 2021 (Gwylia Pasg) £765 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener)


Prisiau - Stabal Iwrch

Date Weekly Short Stays
31 Hydref 2020 - 20fed  Ragfyr 2020 £450 £330 - 3 neu 4 noson; £360 - 5 noson; £406 - 6 noson
21ain Rhagfyr 2020 - 4ydd Ionawr 2021 (Nadolig a'r Flwyddyn Newydd) £850 Lleiafswn o 5 noson - cysylltwch am brîs
5ed Ionawr - 11eg Chwefror 2021 £435 £320 - 3 neu 4 noson; £348 - 5 noson; £392 - 6 noson
12fed - 19eg Chwefror 2021 (Hanner Tymor) £625 7 noson
19eg Chwefror - 25ain Mawrth 2021 £435 £330 - 3 neu 4 noson; £365 - 5 noson; £400 - 6 noson
26ain Mawrth - 15fed Ebrill 2021 (Pasg) £725 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener)
16eg - 29ain Ebrill 2021 £500 £350 - 3 neu 4 noson; £400 - 5 noson; £450 - 6 noson
30ain Ebrill - 7fed Mai 2021 £680 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener)
7fed - 27ain Mai 2021 £550 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener)
28ain Mai - 4ydd Mehefin 2021 (Hanner Tymor Gwanwyn) £880 7 noson (dydd Gwener i ddydd Gwener)

Mae archebu eich gwyliau yn hawdd – edrychwch ar ein calendr ac yna cysylltwch….

Ffôn

Cysylltwch â Sue ar 01690 710462 / 07742437793

Ebost

sue@moelyriwrch.co.uk

Ar-lein

Eich Enw (ofynnol)

Eich Ebost (ofynnol)

Eich Rhif Ffôn

Eich Neges (ofynnol)

Cwestiwn?

I have read and consent to the Moel yr Iwrch Polisi Preifatrwydd

Ein Cyfeiriad

Bythynnod Moel yr Iwrch
Capel Garmon
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0RS

Wedi aros o’r blaen?

Mi fuasem wrth ein bodda’n clywed gennych – defnyddiwch y ffurflen gysylltu i ddweud wrthym am eich profiad