InstagramFacebookVisit Wales 5 star logo

Cysylltwch i archebu eich gwyliau......

Prisiau’n cychwyn am £/wythnos ARGAELEDD & PRISIAU

Bwcio/Cysylltu

Argaeledd

HAFOD IWRCH

STABAL IWRCH

YSBUBOR IWRCH

PRISIAU

Date Weekly 3 nights (+additional nights)
Tachwedd 2il - 20fed 2018 £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Hydref 27ain - Rhagfyr 22ain £430 £258 (+£43)
Rhagfyr 21ain - Ionawr 3ydd 2019 (Dolig & Flwyddyn Newydd £850 £600 - lleiafswm o 5 noson
Ionawr 3ydd - Chwefror 14eg 2019 £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Chwefror 15fed - 28ain (Hanner Tymor) £500 Cysylltwch i holi
Mawrth 1af - Ebrill 4ydd £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Ebrill 5ed - 25ain 2019 (Pasg) £680 7 noson yn unig
Ebrill 26ain - Mai 3ydd £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Mai 3ydd - 24ain 2019 £550 7 noson
Mai 24ain - 31ed 2019 (Hanner Tymor) £850 7 noson
Mai 31ed - Gorffennaf 12fed £550 7 noson
Gorffennaf 12fed - 19eg 2019 £680 7 noson
Gorffennaf 19eg - Awst 30ain (Gwylia'r Hâf) £850 7 noson
Awst 30ain - Medi 6ed £680 7 noson
Medi 6ed - 27ain 2019 £550 7 noson
Medi 27ain - Hydref 18fed £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Hydref 18fed - 25ain (Hanner Tymor) £680 7 noson

Mae archebu eich gwyliau yn hawdd – edrychwch ar ein calendr ac yna cysylltwch….

Ffôn

Cysylltwch â Sue ar 01690 710462 / 07742437793

Ebost

sue@moelyriwrch.co.uk

Ar-lein

Eich Enw (ofynnol)

Eich Ebost (ofynnol)

Eich Rhif Ffôn

Eich Neges (ofynnol)

Cwestiwn?

I have read and consent to the Moel yr Iwrch Polisi Preifatrwydd

Ein Cyfeiriad

Bythynnod Moel yr Iwrch
Capel Garmon
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0RS

Wedi aros o’r blaen?

Mi fuasem wrth ein bodda’n clywed gennych – defnyddiwch y ffurflen gysylltu i ddweud wrthym am eich profiad